ANBI

Yangambi Foundation:

Adres :                              Westeinde 10, 2512 HD ‘s-Gravenhage
Telefoonnummer :         +31 (0) 6 11 41 74 35
E-mailadres :                   info@yangambi.com
KvK nummer :                61884286
RISIN nummer :            854531488
IBAN nummer :             NL63 INGB 0006 7827 75

Bestuur

Dady Kiyangi  :               Voorzitter
Guy Basabose  :             Penningmeester
Arjen Berkvens :            Bestuurslid

Stichting Yangambi onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. De aanvraag voor de ANBI-status ligt voor bij de Belastingdienst.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding c.q. beloning voor haar werkzaamheden. Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Voor iedere festival editie worden freelancers aangetrokken waarmee een overeenkomst wordt gesloten voor de te verrichten werkzaamheden.

De stichting Yangambi werkt volgens de Fair Practice Code (https://www.fairpracticecode.nl/nl).

Het vermogen van de stichting zal, conform de oprichtingsacte, bestaan uit subsidies, donaties, giften en (publieke en private) fondsen, inkomsten uit activiteiten die door de stichting worden georganiseerd, legaten en alle overige wettige inkomsten.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de oprichtingsakte bij de Kamer van Koophandel.